RISC-V (phát âm là “risk-five”) là một kiến trúc tập lệnh (ISA) phần cứng mã nguồn mở dựa trên kiến trúc tập lệnh máy tính với tập lệnh đơn giản hóa (RISC).

Dự án bắt đầu từ năm 2010 tại Đại học California, Berkeley, nhưng nhiều người đóng góp là tình nguyện viên không liên kết với trường đại học.

Không tìm thấy sản phẩm nào khớp với lựa chọn của bạn.